جنرال تهویه طراح و تولید کننده سیستم های فیلتراسیون و تهویه صنعتی

شرکت جنرال تهویه

All/

جارو برقی صنعتی

این دسته از محصولات قابلیت جابه جایی مقادیر زیاذی از پسامد تولیدی انواع پروسه های ساخت را دارا می باشد

بگ فیلتر(غبارگیر خشک)

غبارگیر خشک: غبارگیر خشک با استفاده از انواع فیلترها از جمله: فیلتر فلزی, فیلتر کیسه ای یا بگ فیلتر, فیلتر اولپا, فی ...